وقتی منجی در زد، در را باز کن

روز اولی که کار را شروع کردیم فکر نمیکردیم این مقدار چالش برای این کار وجود داشته باشه. هیچوقت فکر نمیکردیم زلزله و قطعی برق روی کسب و کارمون انقدر تاثیرگذار باشه. ما در کسب و کارمان حداقل یک بار چرخش را تجربه کردیم.

امیر احمد برکتین

امیراحمد برکتین که فارغ التحصیل رشته برق دانشگاه امیرکبیر است در سال 94 به همراه سه نفر از دوستانش به فکر راه اندازی یک کسب و کار افتادند. بعد از بررسی از بین چندین ایده به 6 مورد از دکوراسیون داخلی تا سیستم سفارش گیری و دلیوری رسیدند. بعد از تحقیقاتی که در کشورهای دیگر داشتند به این نتیجه رسیدند که جای سیستم دلیوری در ایران خالی است و میاره رو راه اندازی کردند.