از جریمه شدن در دفتر ناظم مدرسه تا راه اندازی کسب و کارهای مختلف

هیچوقت چیزی برای از دست دادن وجود ندارد و خوب است که افراد هر لحظه از خودشون بپرسند این کاری است که من دوست دارم انجام دهم؟ آیا دوست دارم این مسیر را ادامه دهم؟ هیچوقت از چرخش و تغییر نترسید. چیزی بالاتر از این وجود ندارد که شما عاشق کارتان باشید.

محسن حاجی زاده

محسن حاجی زاده بعد از راه اندازی کسب و کارهای مختلف مانند تولید جامدادی، عمده فروشی و مشاوره برای ادامه تحصیل به ترکیه مهاجرت کرد.

در زمان تحصیل در ترکیه با فضا استارتاپی بیشترآشنا شد.
بعد از تحصیل در سال 95 ویترین نت که کسب و کاری مانند علی بابا است را راه اندازی کرد.
ایده ویترین نت قرار بود بستری بشود تا تولید کنندگان محصولات خود را معرفی کنند و یک ارتباط بین خریدار و تولید کننده ایجاد شود اما آنها برای رشد کسب و کارشان مجبور به تغییر و چرخش شدند که منجر به رشد ماهیانه 68 درصد کسب و کارشان شد.