درباره رویداد

چرخش(pivot) در واقع تغییر در استراتژی کسب‌وکار برای آزمایش رویکرد جدید در مورد مدل تجاری یا محصول است. در اینجا ما از یک فرآیند صحبت میکنیم و تغییر به صورت ناگهانی نیست. این فرآیند لزوما بعد از شکست اتفاق نمی‌افتد شاید این باور وجود داشته باشه که بعد از شکست در یک روند باید به فکر چرخش باشیم اما اینطور نیست ، چرخش برای رشد بیشتر و جلوگیری از شکست انجام میشود به‌خاطر همین خیلی برای کارآفرین ها مهم است و باید بهش توجه کنن. ششمین رویداد چامه در حوزه چرخش استارتاپی برگزار شد و از چهار مهمان که چرخش را در کسب‌وکار خود تجربه کردند دعوت شد که داستان موفقیت خودشون رو بیان کنند.

سخنرانان رویداد

محمد ملک شاهی، مدیرعامل نومدتورز
مهدی برخورداری،‌مدیرعامل فون پی
امیر احمد برکتین، هم‌بنیانگذار میاره
محسن حاجی زاده،‌ هم‌بنیانگذار ویترین‌ نت