درباره رویداد

همه ما هر روز تصمیماتی می‌گیریم که از نظر درجه اهمیت با یکدیگر متفاوت‌اند. یک روی سکه تصمیماتی هستند که آنقدر تکرارشان کرده‌ایم که به عادات روزانه ما تبدیل شده و در روی دیگر سکه تصمیماتی هستند که ما در موقعیتی استرس‌زا و تنش‌آفرین قرار می‌دهند. در دنیایی که تمام تلاش‌های بشر در راستای پیش‌بینی صحیح و اطمینان از شرایط است، صحبت از عدم قطعیت و ابهام در تصمیم‌گیری، تقریبا فراموش شده است. اما واقعیت زندگی ما متفاوت از چیزی است که مدام دنبال آن می‌گردیم. تصمیمات ما اغلب در شرایط ابهام و عدم قطعیت گرفته می‌شود و ارزیابی نتایجی احتمالی نیز در بسیاری از مواقع غیرممکن است. علاوه بر این تصمیمات درست همیشه منجر به نتایج مطلوب نمی‌شود و در مقابل بسیاری از تصمیمات اشتباه ما نتایج خارق‌العاده‌ای خلق می‌کنند. این ایده که «تصمیم ‌گیری می‌تواند هنر به‌نسبت پیچیده‌ای باشد»، ممکن است در ابتدا عجیب به‌ نظر برسد. با این حال، در تصمیم‌‌گیری، بیشتر مردم ضعیف‌تر از حد تصورشان عمل می‌کنند. رسیدن به درک روشنی در‌مورد تعریف تصمیم‌گیری و آشنایی با اینکه معنی تصمیم‌گیری چیست و آشنایی با روش‌هایی مؤثر، می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های بهتری منجر شود. آنچه باعث می‌شود تا در تصمیم‌گیری‌های خود کمتر دچار خطاهای شناختی،‌ واکنش‌های احساسی و عادات مخرب باشیم، درک عناصر کنترل‌ناپذیر ما در محیط پیرامون‌مان است. در واقع ما به جای ارزیابی تصمیمات بر مبنای نتایج باید تلاش کنیم تا یادگیری بیشتری از هر تصمیم داشته باشیم. به عبارتی موفقیت و پیشرفت، حاصل تصمیم‌های خوب است و برای تصمیم‌گیری درست و خوب، باید از تصمیم‌های بد خودمان درس بگیریم. در هشتمین رویداد چامه‌ با اشتراک‌گذاری تجربه چهره‌های سرشناسی که تصمیمات جسورانه‌ای در زندگی خود گرفته‌اند، تلاش داشتیم تا مفهوم بهتری از عدم قطعیت و پذیرش ابهام در زندگی را تبیین کنیم.

سخنرانان رویداد

پویا منصوری، مدیرعامل مهبانگ
سروش صلواتیان، فعال اجتماعی
مهدی فیروزان، مدیرعامل شهرکتاب
آرزو خسروی، بنیان‌گذار فرش آنلاین