بعد از حادثه‌ای که در شرکت زمزم اتفاق افتاد، متوجه شدم صداقت، انسانیت و برخورد درست تا چه حد می‌تواند در تولید، بهره‌وری، کارآفرینی، اشتیاق به کار و… اثر گذار باشد . 

علی نقیب رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشتی دکتر عبیدی

علی نقیب در سال ۱۳۳۵ در تهران متولد شد. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند و سال ۱۳۶۰ از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی صنایع فارغ‌التحصیل شد. علی نقیب اولین کسب‌ و کار خود را سال ۱۳۵۵ در محل کارهای دانشجویی، جهت تدریس و مشاوره‌ به شرکت‌ها شروع کرد. با درآمد اولیه‌‌ای که به‌دست آورده بود، کارگاه برق راه اندازی کرد؛ اما فعالیت این کارگاه صنعتی همزمان شد با شرایط انقلاب و مشکلات ارزی که سال ۵۷ به‌وجود آمد و در نهایت به نتیجه چندانی نرسید. پس از آن نیز به مدت ۳ سال به‌عنوان مدیرعامل زمزم فعالیت داشت. به گفته‌ی خودشان اولین نگاه صنعتی در کنار مدیریت یک مجموعه، در شرکت زمزم برایشان شکل گرفت. فعالیت بعدی علی نقیب به عنوان مدیر در گروه شیمیایی نساجی سازمان اقتصادی کوثر بود. در سال ۷۳ نیز سمت مدیرعامل شرکت داروگر را به او دادند که پس از ۱۶ سال به علت واگذاری به بخش خصوصی از آن خارج شد و شرکت نیمه تعطیل دکتر عبیدی را خریداری کرد. با این که از نظر نقدینگی بسیار تحت فشار بودند ولی با این حال موفق شدند مرکز تحقیقات شرکت را راه بیندازند و سیستم‌های فروش و مالی را سر و سامان دهند. 

علی نقیب، رئیس هیئت مدیره شرکت بهداشتی دکتر عبیدی در نهمین رویداد چامه با موضوع تجربه