محمدرضا آقایا مدیرعامل باسلام

اعتماد به مخاطب باید استراتژی کسب‌وکار باشد. مخاطب ما هویت خود را در اختیار پلتفرم قرار داده است و به باسلام اعتماد کرده، چرا ما اعتماد نکنیم؟ در باسلام اجازه می‌دهیم تا غرفه‌دارها ما را هدایت کنند و الگوریتم‌ها کاملا پویا و دینامیک طراحی شده است.

محمدرضا آقایا

محمدرضا آقایا فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه هنر و کارمند دانشگاه ادیان و مذاهب قم بود. آقایا یک مسیر تحصیلی و آکادمیک حرکت می‌کرد و در آستانه عضویت هیات علمی دانشگاه قرار داشت. اما تصمیم گرفت که از دانشگاه استعفا بدهد و به سراغ راه‌اندازی یک بازار اجتماعی رفت. آقایا و تیمش اوایل شکل‌گیری باسلام به روستاهای اطراف اصفهان می‌رفتند و محصولات خوراکی محلی مثل گلاب و سبزی‌خشک می‌خریدند و به دوستان و آشنایان خود می‌فروختند تا چرخ باسلام بچرخد. سال 95 باسلام به شکل یک پلتفرم درآمد و سال اول تنها 47 غرفه‌دار در باسلام ثبت‌نام کردند و تا پایان سال 96 این عدد به 400 رسید. با ممارست آقایا و تیم باسلام حالا حدود 420هزار محصول و 48هزار غرفه در باسلام موجود است.