زندگی من مثل کسب وکارمان پر از چرخش و تغییر است

از لیسانس برق تا تحصیل در حوزه اقتصاد تا گردشگری و بعد از آن کار به عنوان روزنامه نگار.

محمد ملک شاهی

محمد ملکشاهی بنیانگذار نومدتورز ابتدا در رشته برق تحصیل کرد اما بعد متوجه شد علاقه ای به این رشته ندارد به همین دلیل به اقتصاد تغییر رشته داد. او زمانی هم به عنوان روزنامه نگار در دنیای اقتصاد مشغول به کار بود. او همیشه به طبیعت و طبیعت گردی علاقه مند بود و در سفرهایی که میرفت با عشایر آشنا میشد. همزمان ایده ای به ذهنش رسید که توریست های خارجی را با عشایر بیشتر آشنا کند. این بود آغاز راه نومدتورز.