یکی از خطاهای کارآفرینان حس مادرانه ای است که به محصول خود دارند

برای اکثر کارآفرینان سخت است که محصول کسب‌وکار خود را رها کنند یا حتی تغییری در ماهیت آن دهند. هر کسب‌وکار با چرخش‌های کوچیک و بزرگ میتواند به رشد خود دست پیدا کند. البته باید توجه داشت چرخش برای هر کسب‌وکاری مناسب نیست.

مهدی برخورداری

مهدی برخورداری مدیرعامل فون‌پی که یک سرویس و اپلیکیشن برای ساده‌تر کردن پرداخت‌های موبایلی آنلاین است در رویداد ششم چامه از داستان چرخش کسب‌وکار خود می‌گوید.
این شرکت که در سال 96 ثبت شد ابتدا یک پلتفرم پرداخت آنلاین کرایه تاکسی بود که بعد از چند مدت دچار تغییراتی شد.
آن‌ها متوجه شده بودند جای یک پلتفرم پرداخت با تلفن همراه در فضای پرداختی کشور خالی است.
بعد از چرخش‌ها و تغییراتی که در کسب‌وکار خود به وجود آوردند به مدل خوبی دست یافتند.