رگولاتورها همیشه از استارتاپ ها یک پله عقب تر هستند

معمولا زمانی رگولاتورها وارد محیط استارتاپ ها میشوند که استارتاپ ها به کمک تکنولوژی وارد فضا جدیدی شده اند که یا قانونی برای آن وجود ندارد یا اگر هم قانونی وجود داشته باشد برای کسب و کارهای سنتی آن حوزه است. به همین دلیل است که رگولاتورها همیشه از استارتاپ ها یک پله عقب تر هستند.

ژوبین علاقبند

ژوبین علاقبند مدیرعامل سابق زیراکس ایران و اسنپ و مدیرعامل فعلی گروه سرمایه‌گذاری لیان کپیتال است. علاقبند از سال 96 به عنوان مدیر استراتژی گروه اینترنتی ایران و نایب رییس هیات مدیره اسنپ به این مجموعه اضافه شد و وظیفه هدایت آن را به عهده گرفت. در مدت حضور ژوبین علاقبند در گروه اینترنتی ایران، اسنپ به سرعت زیادی به سمت سوپر اپلیکیشن شدن حرکت کرد و بسیاری از سرویس‌های اسنپ در دوره حضور ژوبین اضافه شد. از سال 97 علاقبند شخصا مدیرعاملی اسنپ را به عهده گرفت و رکوردهای بسیاری در اسنپ در دوره مدیریت وی شکسته شد. یکی از مسائل بزرگ اسنپ حل مساله با شهرداری تهران بود که علاقبند در دوره مدیریت خود این پرونده سه سال را بست و چالش رگولاتوری اسنپ را حل کرد. ژوبین علاقبند نهایتا سال 99 به دلیل مسائل متعدد رگولاتوری اسنپ از این مجموعه جدا شد و بعد از آن به عنوان مدیرعامل لیان کپیتال در حال فعالیت است.