فرم پذیرش
معرفی سخنران برای رویدادهای چامه

سخنرانان رویدادهای چامه کارآفرینان، نخبگان، سیاست‌گذاران و تمام کسانی‌اند که صاحب اندیشه، ایده و تجربه‌اند. آن‌ها سخنرانی خود را در قالب یک روایت کوتاه، جذاب، اول شخص و رو در روی مخاطبان ارائه می‌کنند. اگر کسی را می‌شناسید که تجربه‌های ارزشمند یا راه حل‌های موثری در زمینه‌‌ای دارد یا اگر خودتان آن شخص هستید و تمایل به حضور در رویدادهای چامه دارید، فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید.

اطلاعات معرفی‌کننده

نام(لازم)

اطلاعات سخنران پیشنهادی

نام(لازم)
حوزه فعالیت/ سخنرانی فرد معرفی‌شده در کدام یک از دسته‌بندی‌های زیر قرار می‌گیرد؟(لازم)